Wprowadź do 10 unikatowych domen głównych/subdomen/adresów URL, jeden na linię.