Raporty standardowe

Raport standardowy zawiera w naszym przekonaniu najważniejsze dane w przypadku dowolnej domeny, subdomeny lub adresu URL w ramach naszego indeksu, włączając własną stronę internetową lub strony internetowe firm konkurencyjnych.

Raport standardowy składa się z trzech podstawowych sekcji – przeglądu, widoku backlinków oraz widoku anchor text.

Subskrybenci mają możliwość tworzenia raportów standardowych dla dowolnej domeny (w ramach usługi określonej w ich planie subskrypcji).

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu istnieje możliwość tworzenia oraz przeglądania raportów standardowych z poziomu strony „Moje raporty” dostępnej w menu „Reporty i narzędzia”.

Raport standardowy przeprowadzi analizę w zakresie od 5 000 backlinków w zależności od planu subskrypcji. Raport standardowy nie jest tylko tym, co użytkownik może zobaczyć. Jak w przypadku wielu obszarów naszej strony internetowej, umożliwiamy również pobieranie danych CSV, które tworzą raport.

Ekran Przegląd

Standard Report Overview

Ekran ten przedstawia najważniejsze informacje dotyczące backlinków, jakie posiadamy, oraz liczbę dostępnych backlinków w danym raporcie standardowym.

Widok backlinków

Standard Report Backlinks

Raport ten jest podzielony na trzy różne sekcje – skupiające się na poziomie domeny, subdomeny oraz adresu URL. Umożliwia to użytkownikowi sprawdzenie konkretnej strony (może to być strona docelowa lub strona domowa), subdomeny, której strona ta jest hostem, oraz całej domeny. Dostępnych jest wiele parametrów filtrowania oraz zamawiania, które można modyfikować w celu uzyskania aktualizacji raportu w czasie rzeczywistym – raport jest aktualizowany od razu po zmianie ustawień filtrów.

Widok anchora

Standard Report Anchor Text

Podobnie jak widok backlinków, widok anchora posiada trzy sekcje – domena, subdomena oraz adres URL. Widok anchora skupia się na anchor text i liczbach – w ramach tego raportu prezentujemy unikalne frazy anchor text dla backlinków. Podobnie jak w przypadku backlinków, istnieje możliwość użycia filtrów w celu ograniczenia wyników do tych, które nas interesują.

Tworzenie raportu standardowego.


Raport standardowy, podobnie jak raport zaawansowany, można utworzyć poprzez opcję „Utwórz raport” znajdującą się na dole strony „Moje raporty”.

Subskrypcja umożliwia tworzenie określonej liczby raportów standardowych na miesiąc – im wyższy pakiet planu subskrypcji, tym większa liczba dostępnych do wygenerowania raportów oraz większa liczba dostarczonych linków w ramach każdego raportu.

W celu utworzenia raportu standardowego należy upewnić się, że wybrano opcję „Raport standardowy” z listy menu rozwijanego, a następnie kliknąć przycisk „Utwórz raport”. Istnieje również możliwość zmiany nazwy raportu – zmiana ta nie wpływa na zawartość raportu – zmieniona zostanie wyłącznie nazwa wyświetlana na stronie „Moje raporty”.


Report created

Report Created Screen

My reports

Your Reports Screen

I to już wszystko! Teraz użytkownik może wrócić do ekranu „Moje raporty” i wybrać opcję „Raport standardowy."

Działanie w ramach raportów standardowych

W ramach tej sekcji użytkownik dowie się, co to jest raport standardowy oraz w jaki sposób go utworzyć. W celu maksymalnego wykorzystania możliwości naszego systemu zalecamy śledzenie na bieżąco naszych wpisów na blogu – regularnie umieszczamy tam artykuły dotyczące sposobów maksymalnego wykorzystania możliwości Majestic.

Studium przypadku wizualizacji anchor textu

W tym poście Dixon wykorzystuje raporty standardowe do zaprezentowania siły wizualizacji anchor textu oraz w jaki sposób można ją wykorzystać w celu zademonstrowania SEO oraz zasad rozwoju linków.