Przewodnik stylu Majestic

This page refers to the Majestic Style Guide.

Majestic Style and Brand Guidelines

Majestic is a global data business that provides commercial insight based on a proprietary web index. We provide web data insights for everyone on a grand scale. We want to open our data up so that it can be understood by people in new markets, let them use the data to understand and profit in their business. We like to think of ourself as clean, uncluttered and inspirational - passionate about our data's potential, keen to help and support, and perhaps a little bit nerdy.

Our technology works at an awesome scale, we develop new features at a frightening rate, and we would love for you to be a part of it. We have the biggest index at the lowest cost of entry, and no-one else brings you Topical Trust Flow, turning any URL into a unique package of actionable insight. To jest Przewodnik stylu Majestic. Informacje, których nie ma tutaj, być może znajdują się w sekcji FAQ lub Słowniczek.

Usage and Legal

ZABRANIA SIĘ odsprzedawania naszych danych za pośrednictwem narzędzi internetowych bez wyraźnego upoważnienia do dalszej sprzedaży. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat korzystania z naszych danych w ramach narzędzi, zapraszamy do przeczytania wpisu na blogu: http://blog.majestic.com/general/majesticseo-api/


Właścicielem niniejszej domeny jest firma Majestic-12 Limited (założona w 2004 roku) o nazwie handlowej Majestic, zarejestrowana w Anglii pod numerem 05269210.

Logo Guidelines

Użycie naszego logo oraz danych w zakresie informacji dostępnych publicznie w dokumencie formatu Word, PDF, PowerPoint lub innych podobnych raportach i studium przypadków.

W przypadku generowania przez Majestic indywidualnych wykresów graficznych lub raportów istnieje możliwość ich ogólnego stosowania w ramach dorozumianej zgody, zapewniając, że:

  • Użytkownik uznaje nasze stałe prawo do cofnięcia takiej zgody lub żądania wyraźnej zgody w przyszłości.
  • Użytkownik w widoczny sposób informuje, że Majestic jest źródłem wszelkich danych ujętych w raportach.
  • Użytkownik nie udostępni danych publicznie na skalę, która mogłaby spowodować przebudowanie i/lub odsprzedaż danych przez stronę trzecią.

Białe logo na niebieskim tle

Majestic Logo white on blue

Białe logo na ażurowym tle

Majestic Logo white on transparent

Czarne logo na białym tle

Majestic Logo black on white

Czarne logo na ażurowym tle

Majestic Logo black on transparent

EPS Vector

Majestic EPS Available

Logo Majestic jest również dostępne w formacie zapisu grafiki wektorowej EPS

Safety Space

Odstęp równy połowie wysokości logo Majestic powinien zostać zawsze zachowany wokół całego logo.

Spacing around Majestic logo

Nazwy handlowe Majestic i Majestic-12

Only Majestic Trading names may be paired with the company logo.

Majestic Analytics

"Majestic-12", "Majestic SEO", "Majestic Analytics", "Majestic Insight"

Znaki towarowe Majestic i Majestic-12

"Majestic", "Majestic-12", "Majestic SEO", "Flow Metric", "Citation Flow", "Trust Flow", "Search Explorer", "Topical Trust Flow

NIE WOLNO modyfikować logo w żaden z poniższych sposobów:

Powiązane warunki znaku towarowego

Wskaźnik Trust Flow (przepływu linków zaufanych)

Wskaźniki Citation Flow (przepływu cytatów) i Trust Flow (przepływu linków zaufanych)

Zignoruj wielkie litery znaku towarowego

Wskaźnik Trust flow (przepływu linków zaufanych)

Wskaźnik flow metric (przepływu)

WSKAŹNIK CITATION FLOW (PRZEPŁYWU CYTATÓW)

1. Obraz na tle logo.

Incorrect background image behind Majestic logo

2. Kolorowe tło za logo.

Incorrect background colour behind Majestic logo

3. Zmiana pierwszej części nazwy logo.

Majestic logo with incorrect font

Add your own text or images

Majestic logo with additional text and image

5. Wydłużanie logo w pionie.

Majestic logo with stretched height

Stretch the width of the logo

Majestic logo with stretched width

6. Poszerzanie logo w poziomie.

Majestic logo with incorrectly coloured stars

Use a background gradient

Majestic logo with gradient background

Change the logo text from black or white

Incorrect Majestic font colour

Add special effects or animations

Majestic logo with special effects

Key Colours

Majestic Blue

Majestic Blue color

HEX: #2d526d
CMYK: 88,64,38,21

Highlight Blue

Highlight blue colour

HEX: #1c3b51
CMYK: 92,71,46,38

Primary Orange

Primary orange colour

HEX: #ff8d40
CMYK: 00,55,82,00

Primary Background

Primary background colour

HEX: #ffffff
CMYK: 0,0,0,0

Secondary Background

Secondary background colour

HEX: #eef0f1
CMYK: 7,5,5,0

Fonts

Web headers should be Arial, coloured with Highlight Blue (#1c3b51)

Normal web copy is dark grey (#333) Verdana, and all links should be underlined in paragraphs.

Where a dark background is used, a white font is preferred, with yellow (#fc0) suggested for links

Table headers are bold Verdana (#333333) on (#eef0f1)

Base font for print and graphics should be Myriad Pro

Web Assets

Icons: Black/white/grey and single colour

Icons

4px border radius, 1px solid #ccc border

Web assets border

Button style and hover
"Would you like to …"

Button style and hover style

Any doubts?

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego narzędzia wsparcia.