Help Center

Learn how to use Majestic, and get fast answers to the most common questions

Can't find what you're looking for? Our friendly customer service team will be delighted to help

Slowniczek

W sekcji tej znajdują się wyjaśnienia pojęć stosowanych na naszej stronie.

Metrics

Wskaźnik Alexa Rank

Wskaźnik Alexa Rank odnosi się do obliczeń algorytmu rankingu Alexa Traffic dotyczącego dostępności i wyświetleń strony pochodzącego od użytkowników, którzy mają zainstalowane narzędzie Alexa.

Wskaznik Citation Flow Play 'HHow-To use Flow Metric; (Trust Flow and Citation Flow)' Video

Wskaźnik Citation Flow jest znakiem towarowym Majestic. Jest to wartość w zakresie od 0 do 100, która pomaga zmierzyć kapitał linków, „siłę oddziaływania” strony internetowej lub po prostu liczbę stron z linkami. Wskaźnik Citation Flow jest stosowany w połączeniu ze wskaźnikiem „Trust Flow”. Razem obydwa wskaźniki Citation Flow i Trust Flow służą do obliczania wskaźnika Flow Metric Majestic.

Wskaźnik Citation Flow (przepływu cytatów) reprezentuje ewolucyjny skok w stosunku do naszego starego wskaźnika – ACRank – i przewiduje, jaki wpływ może mieć adres URL w oparciu o liczbę stron internetowych linkujących do tego adresu. Obecnie nie wszystkie linki są tworzone o równej sile – a ponieważ silny link będzie miał odpowiednio większy wpływ na adresy URL, wskaźnik Citation Flow (przepływu cytatów) będzie oparty na silniejszej logice matematycznej niż stary wskaźnik ACRank.

Flow Metric Play 'How-To use Flow Metric; (Trust Flow and Citation Flow)' Video

„Flow Metric” jest zarejestrowanym znakiem towarowym Majestic. Jest on wypadkową autorskich pomiarów firmy Majestic. Wyniki uwzględniają przepływ przez całą sieć i bazują na skali logarytmicznej. Wskaźnik Flow Metric wyrażany jest przez liczby z zakresu od 0 do 100 – im wyższa liczba, tym silniejszy sygnał. Wskaźnik Flow Metric bazuje zarówno na wskaźniku Trust Flow, jak i Citation Flow.

Dowiedz się więcej na temat wskaźnika Flow Metric z naszego filmu instruktażowego.

Link Density

Kiedy patrzysz na bezpośrednie otoczenie backlinku, nierzadko możesz zobaczyć, że link otoczony jest innymi linkami. Zazwyczaj jest to widoczne w nagłówku, stopce, nawigacji, blogrollu lub na stronie głównej kategorii. Gęstość linków jest miarą procentu otaczającej zawartości, która składa się z innych linków. Wysoki wskaźnik Link Density sugeruje, że link rzeczywiście znajduje się w środku grupy linków, podczas gdy mała gęstość linku oznacza, że jest on otoczony przez treści nie będące linkami, na przykład pojedynczy link zawarty w akapicie tekstu.

Wskaźnik Topical Trust Flow (przepływu tematycznych linków zaufanych)

Wskaźnik Topical Trust Flow jest znakiem towarowym Majestic. Wskaźnik ten jest funkcją Majestic umożliwiającą kategoryzację strony internetowej. Majestic umożliwia obecnie kategoryzowanie sieci, w związku z powyższym użytkownicy mogą zobaczyć, w ramach którego sektora przemysłowego dana strona internetowa funkcjonuje. Wskaźnik Topical Trust Flow (przepływu tematycznych linków zaufanych) pomaga użytkownikom wyszukać czynniki wpływające na określone kategorie i łatwe określenie, czy wymagane jest skasowanie linku. Wskaźnik Topical Trust Flow (przepływu tematycznych linków zaufanych) dostarcza serię liczb na skali opartej o rejestr w zakresie od 0 do 100. Liczba wskazuje względny wpływ strony internetowej, subdomeny lub domeny głównej w ramach dowolnej tematyki lub kategorii.

Wskaznik Trust Flow Play 'How-To use Flow Metric; (Trust Flow and Citation Flow)' Video

Wskaźnik Trust Flow (przepływu linków zaufanych), będący znakiem towarowym Majestic, jest wynikiem opartym na jakości w ramach skali od 0 do 100. Majestic zestawia wiele zaufanych stron internetowych w oparciu o ręczne przeglądanie sieci. Proces ten tworzy fundament wskaźnika Trust Flow (przepływu linków zaufanych) Majestic. Strony dokładnie linkujące do zaufanej strony źródłowej mogą otrzymać wyższe wyniki, a strony, które mogą zawierać wątpliwe linki otrzymają dużo niższy wynik.

Visibility Flow

Wskaźnik Visibility Flow to wypadkowa wskaźnika Trust Flow i gęstości linków. Mierzy on, na ile widoczny jest dany link. Ma on na celu promowanie niskiej gęstości linków, linków w tekście bieżącym na stronach o wysokim wskaźniku Trust Flow, przy jednoczesnym karaniu linków w nagłówku, stopce i katalogu.

Site Definitions

Domena

Domena stanowi główną część adresu strony internetowej. Zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej. Na przykład w adresie www.majestic.com domenę będzie stanowiło „majestic.com”. W ramach systemu Majestic domenę tę często nazywa się domeną główną.

Dluga domena

Domena długa jest dodatkiem do domeny głównej, sprawiając, że staje się ona subdomeną. Na przykład, www.example.com lub thisisan.example.com są domenami długimi domeny głównej example.com.

Path (ścieżka)

Ścieżka jest trasą użytą do określenia i zlokalizowania zasobu. Zazwyczaj jest to wszystko, co wyświetla się w adresie URL za domeną główną.

Subdomain (subdomena)

Subdomena jest domeną, która stanowi część domeny głównej. Zamiast rejestrować nową nazwę domeny bardzo często tworzona jest subdomena jako „druga strona internetowa”. Na przykład, www.majestic.com stanowi domenę główną, a blog.majestic.com stanowi subdomenę.

URL (adres URL)

Skrót URL oznacza Uniform Resource Locator (ujednolicony format adresowania) i jest adresem do zasobu w sieci Internet. Często odnosi się on do adresu internetowego, w przypadku gdy stosowany jest z protokołem HTTP.

Tools

Raport zaawansowany Play 'How To Create and Use Majestic Reports' Video(odtwórz film)

Raport zaawansowany dostępny jest w ramach narzędzia Majestic. Zapewnia on dostęp do wszystkich przeszukanych danych w każdej danej domenie, subdomenie, ścieżki i adresu URL. Reporty zaawansowane zapewniają zdobycie wyższego poziomu szczegółowości i wgląd w dane powiązane z backlinkami, referring domains, domenami wysokiego poziomu, krajem, podsiecią, jak również innymi kategoriami.

API (interfejs programowania aplikacji)

Skrót API pochodzi od Application Programming Interface. Jest to interfejs, który zapewnia dostęp do danych Majestic umożliwiających rozbudowę aplikacji i zautomatyzowanych zapytań. Majestic ma trzy klasy API.

  1. Nasz interfejs OpenApps API dostępny jest w ramach subskrypcji Platinum. OpenApps umożliwia tworzenie aplikacji stron trzecich, do których każdy z użytkowników posiadających konto Majestic może zostać podlinkowany i uzyskać dostęp. Programiści korzystający z OpenApps są odpowiedzialni za zapewnienie wsparcia związanego z ich aplikacjami.
  2. Nasz standardowy interfejs API (wcześniej nazywany Enterprise API) jest dostępny w ramach subskrypcji Platinum wyłącznie do użytku wewnętrznego (tzn. użytkownik nie ma możliwości odsprzedania ani użycia danych w ramach zewnętrznych aplikacji). Istnieje możliwość udostępnienia większych zasobów, jeśli subskrypcja Platinum nie spełnia wymagań.
  3. Nasz interfejs Premium Partner API umożliwia budowanie sieci oraz aplikacji publicznych. Zakup interfejsu Reseller API jest indywidualnie negocjowany i najczęściej cena wynosi kilka tysięcy funtów miesięcznie. W przypadku zainteresowania interfejsem Reseller API prosimy o kontakt na adres e-mail sales@majestic.com.

Limit Sprawdzacza backlinków / Bulk Backlink Checker Play 'How to use the Bulk Backlink Checker Tool' Video

Limit ten jest liczbą domen lub adresów URL, które można dodać w tym samym czasie do narzędzia „Bulk Backlink Checker” (narzędzia do sprawdzania dużej liczby linków zwrotnych). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych narzędziach na blogu w sekcji Filmy instruktażowe.

Clique Hunter

Wyszukiwanie kliknięć służy do identyfikowania domen zawierających linki do wielu witryn w branży. Analizę można przeprowadzić na maksymalnie dziesięciu serwisach internetowych, które konkurują ze sobą o dane słowo kluczowe lub rynek. Wyszukiwanie kliknięć wyodrębnia wiele linków do stron i relatywną siłę powiązań.

Google Search Console (wcześniej Google Webmaster Tools)

Jest to bezpłatna usługa oferowana przez Google pozwalająca administratorom / właścicielom stron internetowych odrzucać linki, sprawdzać i optymalizować widoczność ich stron internetowych.

Kontekst linku

Kontekst linku znacznie ogranicza potrzebę indywidualnej inspekcji backlinków, ponieważ dostarcza szczegółowe informacje na temat lokalizacji i tekstu wokół danego linku. Kontekst linku może wskazywać, gdzie na stronie może się znajdować link, ile innych linków jest w jego pobliżu i ile innych linków znajduje się na stronie źródłowej. Na podstawie analizy Kontekstu linku powstają też statystyki i wyniki, które umożliwiają filtrowanie i sortowanie danych, aby szybko ocenić jakość linków.

Wykres gęstości linków

Wykresy gęstości linków próbują uchwycić znaczenie linku w kontekście strony źródłowej. Na podstawie analizy kodu źródłowego powstaje wykres porównawczy pokazujący, gdzie na stronie znajduje się każdy link i ile linków jest w pobliżu. Wizualizacja obejmuje zarówno linki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, co pozwala na szybkie porównanie kodu źródłowego. Wykresy gęstości linków to wizualizacja danych związana z Kontekstem linku.

Raport standardowy Play 'How To Create and Use Majestic Reports' Video

Ten typ raportu wskazuje najpopularniejsze backlinki linkujące do domeny, subdomeny, ścieżki lub adresu URL. Raport standardowy można wygenerować dla dowolnej strony w naszym Indeksie świeżym lub historycznym. Najpopularniejsze backlinki wskazane w raporcie są obliczane przy użyciu wskaźnika Flow Metric. Ilość danych w raporcie zależy od subskrypcji.

Site Explorer

Site Explorer to narzędzie do analizy i raportowania backlinków. Site Explorer Majestic dostarcza statystyki i dane na żądanie dla miliardów witryn i stron internetowych. Dane są zorientowane na linki i przedstawiają czołowe linki do stron, najczęściej linkowane strony, a także bogaty wybór niedawno odkrytych i utraconych linków zgłoszonych heurystycznie. Statystyki obejmują liczbę domen polecających i liczbę backlinków, a także dane wskaźnika Flow Metric, który pozwala mierzyć siłę linków.

Search Explorer

Search Explorer jest doskonały do generowania szybkiej listy tematycznych adresów URL. Zapewnimy gamę adresów URL, które pasują do słowa kluczowego. Wraz z dostarczonymi wynikami przekażemy informację dotyczącą sposobu zamieszczenia na liście: ze względu na anchor text, tytuł strony, długi lub krótki adres URL.

Search Explorer jest znakiem towarowym Majestic-12 Ltd, zarejestrowanym w USPTO (nr rejestracyjny 4607084) i EUIPO (nr rejestracyjny EU011751121).

Subscription Terms

Okres aktywnosci subskrypcji

Okres aktywności zasobów jest okresem, w którym użytkowanie danych jest aktywne (w ramach subskrypcji). Okresy aktywności zasobów są zazwyczaj miesięczne, rozpoczynając od daty aktywowania subskrypcji. Mogą one zostać zresetowane również w trakcie aktywnej subskrypcji.

Opcje analizy

Opcje analizy to zestaw opcji do filtrowania w raportach zaawansowanych. Niektóre filtry są automatycznie uwzględniane w trakcie tworzenia raportu zaawansowanego. Możesz edytować i dodawać filtry poprzez wybranie pozycji „Opcje analizy” u góry otwartego raportu. Dostępne są 4 zakładki z filtrami: Cel, Źródło, anchor text i Flow Metric.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących opcji analizy oraz w jaki sposób je stosować, zapoznaj się z naszym wpisem na blogu zatytułowanym „Wskazówki dotyczące możliwości użytkownika: filtrowanie raportu zaawansowanego”.

Subskrypcja roczna

Subskrypcje roczne są to subskrypcje aktywne przez jeden rok. Subskrypcje tego typu są najczęściej płatne z góry. Zapoznaj się z naszą stroną Plany i ceny w celu zakupienia subskrypcji.

Jednostki pozycji indeksu

Zostaly one szczególowo opisane w dokumentacji API i nie dotycza uslug wylacznie sieciowych.

Max. Analysable Backlinks (linki zwrotne o maksymalnej możliwości do analizowania)

Każdy plan subskrypcji ma limit całkowitej liczby backlinków, które mogą być zgłaszane lub pobierane w danym okresie w ramach posiadanej subskrypcji. Zazwyczaj jest to okres miesięczny, zanim zasoby zostaną odświeżone. Na przykład, subskrypcja Lite umożliwia analizowanie maksymalnie do 5 milionów backlinków miesięcznie w ramach funkcji raportów (oraz przy użyciu opcji Eksport danych surowych). Limit ten stanowi dodatek do zakresu wykorzystywania narzędzia Site Explorer, który nie wpływa na wielkość zasobów backlinków do analizy.

Jednostki wyszukiwania

Jednostki wyszukiwania zostaly szczególowo opisane w dokumentacji API i nie dotycza one uslug wylacznie sieciowych.

Index Terms

Link zwrotny

Backlink to link z innej strony internetowej lub domeny odwołującej się prowadzący do Twojej strony. W branży SEO „backlink” może czasami być określany jako „in link” lub „link zwrotny”.

Learn all about links and backlinks in our beginners guide: What is a Backlink?

Podsiec C / blok C / Podsiec klasy C

W przypadku terminów SEO „podsieć klasy C” odnosi się do sieci klasy C, w których ostatni oktet (liczby rozdzielone kropkami) adresu IPV4 jest ignorowany. Oznacza to, że jeśli istnieją trzy maszyny, z których jedna ma adres IP 1.2.3.4, druga adres IP 1.2.3.5, a trzecia adres IP 1.2.4.1, ekspert SEO może stwierdzić, że maszyny te są podłączone do dwóch podsieci klasy C.

Terminy te posiadaja nieznacznie rózniace sie definicje w podlaczonych do sieci systemach technicznych niz w SEO, co moze prowadzic do pomylki.

Indeks Swiezy

Indeks Świeży zawiera najnowsze przeszukane dane. Indeks świeży jest często aktualizowany przez cały dzień. W przypadku linków w ramach Indeksu świeżego istnieje większe prawdopodobieństwo, że są one aktywne, niż w przypadku linków znalezionych w Indeksie historycznym, ponieważ są to linki ostatnio odwiedzane.

Data pierwszego przeszukania

Data ta jest datą pierwszego zlokalizowania i zindeksowania linku w Indeksie świeżym lub historycznym.

Uwaga! Istnieje niewielka pamięć oddziałująca na niektóre linki, w szczególności w ramach Indeksu świeżego. Symbol „<” przed datą sugeruje, że link ten najprawdopodobniej był aktywny jakiś czas temu przed wyświetloną datą. Starsze linki w Indeksie świeżym zostaną również wyświetlone w Indeksie historycznym.

Indeks Hstoryczny

Indeks historyczny jest największym, dostępnym w sieci indeksem backlinków. Indeks ten obejmuje okres ponad 5 lat wstecz, tak więc doskonale nadaje się do analizowania historii każdej strony lub do potwierdzenia wcześniejszych zależności w przeszłości, które już dłużej nie są aktywne.

Adres IP

Odnosi się do protokołu komunikacyjnego. Adres IP jest liczbą przypisaną do każdego komputera lub urządzenia aktywnego w sieci Internet. Numery te umożliwiają identyfikację urządzeń znajdujących się w użyciu i podłączonych do Internetu. W protokole IPV4 (najpopularniejsza forma adresowania w sieci Internet) najczęściej adres przedstawiany jest w formacie ciągu liczb oddzielonych kropkami, np. 127.242.0.19.

Profil linków

Profil linków jest profilem strony internetowej tworzonym z danych linków zwrotnych strony internetowej. W Majestic profil ten jest przedstawiany w formie wykresu graficznego na siatce 101 x 101. Wykres tworzony jest na podstawie pomiarów wskaźnika Trust Flow (przepływu linków zaufanych) i wskaźnika Citation Flow (przepływu cytatów) linków zwrotnych lub domen odwołujących się linkujących do strony. W przypadku gdy kilka linków ma ten sam wskaźnik Trust Flow (przepływu linków zaufanych) i ten sam wskaźnik Citation Flow (przepływu cytatów), ciemniej wyszarzone pola będą wskazywać gęstość tej komórki na wykresie. Wykres taki umożliwia określenie, czy profil linków jest dobry poprzez sposób uporządkowania/ułożenia punktów na wykresie.

Data ostatniego przeszukiwania

Data ostatniego wyszukania przez nasz robot strony zawierającej dany link.

Linking Domains (domeny linkujące)

Domeny linkujące są podobne do domen odwołujących się i odnoszą się do liczby unikatowych domen źródłowych (np. example.com) linkujących do docelowego adresu URL / domeny.

Odwolujaca sie domena

Domena odwołująca się, również określana jako „ref domain”, jest stroną internetową, która zawiera link zwrotny wskazujący stronę lub link do strony analizowanej.

Referring IP

IP odwołujące się odnosi się do adresu IP, który utrzymuje co najmniej jedną stronę internetową zawierającą link do danego adresu URL lub domeny docelowej. Wiele domen (stron internetowych) może być podłączonych do jednego adresu IP. Użyj narzędzia Neighbourhood Checker (narzędzia do sprawdzania otoczenia) Majestic w celu znalezienia adresu IP do każdej określonej domeny.

Odnoszaca sie podsiec

Jest to skrót od „Odnoszaca sie podsiec C”.

W systemie Majestic wiele wartości obliczanych jest w odniesieniu do linków, linków deduplikowanych na stronach (które określamy jako liczba backlinków), domenach (liczba domen) oraz podsieciach klasy C. Liczba podsieci klasy C jest bardzo użyteczna, ponieważ istnieje możliwość, że ta sama podsieć klasy C jest używana przez jedną lub inne organizacje stowarzyszone. W przypadku większych stron użyteczne może okazać się zliczanie powiązanych linków unikatowych w danej podsieci C.

Znaczniki źródłowe

Znaczniki zródlowe maja na celu zróznicowanie typów linków. Obecnie stosowane sa nastepujace znaczniki zródlowe:

Znacznik zródlowy Opis
Obrazy Wskazuje, że link linkujący do strony jest obrazem.
Linki nofollow Link został oznaczony przez administratora strony źródłowej jako link nofollow za pomocą znacznika META lub rel="nofollow".
Ramka Ustaw, jeśli link unikatowy był użyty w znacznikach FRAME/IFRAME, takich jak paski nawigacji.
Przekierowanie Gdy źródłowy adres URL przekierowuje (zazwyczaj za pomocą kodu odpowiedzi HTTP 301, 302 lub przekierowania w oparciu o znacznik META Refresh) do docelowej lokalizacji.
Usuniete (lub OldCrawl) Jeśli ponowne przeszukanie strony wykryło unikatowy link oryginalnie wyszukany w poprzednim przeszukiwaniu, a który teraz jest usunięty lub utracony.
Tekst zastepczy

Dwa przypadki:

  1. Jeśli istnieje tekst kotwicy – został zaczerpnięty z atrybutów alt/title znacznika A.
  2. Jeśli NIE istnieje tekst kotwicy – docelowy adres URL został wyszukany na stronie jako tekst normalny – w istocie został on w tym miejscu wyróżniony. Takie wyróżnienia mogą stanowić dobrą okazję do zbudowania linku.
Alt text stanowi tekst alternatywny i jest on słowem lub frazą, które można użyć w celu poinformowania użytkowników strony internetowej o naturze lub zawartości linku z obrazem, podobnym do tekstu kotwicy.
Wyróznienia Znaczniki wzmianki odnoszą się do nazw domen lub adresów URL, które można znaleźć w niezakodowanym tekście w sieci. Są one pomocne w przypadku wyszukiwania miejsc, w których znajdują się wzmianki o danej stronie. Funkcja ta jest dostępna w ramach opcji analizy w raportach zaawansowanych.

Domena wysokiego poziomu

Domena wysokiego poziomu to domena najwyższego poziomu w hierarchicznym systemie nazw domen w Internecie. Zazwyczaj znajduje się ona po nazwie domeny, a często związana jest z krajem. Na przykład .co.uk, .com, .au, .ca.

Najwazniejsze linki zwrotne

„Najpopularniejsze backlinki” to lista najbardziej popularnych backlinków prowadzących do analizowanej strony internetowej. Przy użyciu wskaźnika Flow Metric określamy ważność witryn i stron.

Uwaga! Firma Majestic zastrzega sobie prawo do ulepszania wskaźników stosowanych do obliczeń stopnia ważności strony w dowolnym czasie.

Toxic Backlinks

Toxic backlinks is SEO industry slang for what Google describes as Unnatural Links designed to manipulate search results. Toxic links violate Google Webmaster Guidelines and could be considered the "Bad PR" of the digital marketing world. Unnatural, low quality links are considered toxic because they are unlikely to boost your position in search, and could even result in a manual penalty that makes it near impossible to find your site in search results.

Learn more about toxic links and how you can identify them in our guide to toxic backlinks.