Raporty zaawansowane

Raporty zaawansowane obecnie stanowią połączenie wielu różnych raportów w jedną całość. Raporty zaawansowane zapewniają głębszy wgląd w zestaw danych, i tym samym stały się one nieco bardziej złożone. Raporty zaawansowane są podzielone na trzy główne opcje:

  • Raporty – raport zaawansowany składa się z wielu różnych podraportów, których celem jest wskazanie różnych części zestawu danych. Wiele z raportów umożliwia bezpośrednie zwrócenie danych CSV ułatwiających dalsze analizy.
  • Dokumenty do pobrania – ekran ten zawiera opcje pobierania informacji dotyczących linkowania domen, backlinków oraz anchor textów.
  • Opcje – podczas generowania raportu zaawansowanego istnieje możliwość ustawienia wielu filtrów domyślnych, które będą miały bezpośredni wpływ na zawartość raportu. Na tym ekranie istnieje możliwość zastosowania różnych filtrów i „ponownego wygenerowania” raportu z najbardziej aktualnym zestawem danych.

Sekcja Raporty jest szeroko rozbudowana i prezentuje wiele perspektyw na podstawie informacji w ramach raportu standardowego. Kwestia ta zostanie wyjaśniona w dalszej części – w tej chwili skupimy się na pobieraniu backlinków oraz opcjach ekranu.

Istnieje możliwość zastosowania raportów, zamawiając jeden z naszych planów subskrypcji. Raporty zaawansowane mogą być tworzone z poziomu adresu URL, domeny lub subdomeny.

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu istnieje możliwość tworzenia oraz przeglądania raportów zaawansowanych z poziomu strony „Moje raporty” dostępnej w menu „Reporty i narzędzia”.

W sekcji tej został wyjaśniony sposób tworzenia oraz korzystania z raportów zaawansowanych dla danej strony lub strony firmy konkurencyjnej.

Przegląd

Strona Przegląd, jak jej nazwa wskazuje, zawiera podsumowanie dotyczące danych zawartych w raporcie zaawansowanym.

Poza podsumowaniem raportu na ekranie tym wyświetlane są również anchory, referring domain, a także najważniejsze strony/linki. Dostępne są również ograniczone wersje wykresów graficznych backlinków i referring domain, które znaleźć można na stronie historii backlinków.


Historia

Raport ten wizualizuje dane o backlinkach w celu przedstawienia ich wzrostu. Jak w przypadku wszystkich raportów – na zawartość tego raportu mają wpływ filtry ustawione w zakładce „Opcje ekranu” dla tego raportu.

Dane przedstawione są za pomocą dwóch wykresów graficznych – jeden odnosi się do backlinków, a drugi do linków wg domen. Rodzaj wykresu może być zmieniany w zależności od prezentacji danych – wzrost backlinków można przedstawić w ujęciu miesięcznym, skumulowanym lub znormalizowanym.

Kraje

W raporcie tym wykorzystywane są dane GeoLite utworzone przez MaxMind (dostępne na stronie http://www.maxmind.com) w celu oszacowania pochodzenia backlinków w odniesieniu do krajów.

Po kliknięciu w link na tym ekranie wyświetlone zostaną najważniejsze odwołujące się domeny z danego kraju. Na tym podekranie przedstawiony jest tylko jeden link dla danej domeny – aby zobaczyć więcej, należy kliknąć nazwę hosta lub adres IP w celu wyświetlenia wszystkich linków pochodzących z danej domeny powiązanych z bieżącym raportem.

Najważniejsze backlinki

Raport „Najważniejsze backlinki” działa w podobny sposób, jak raport standardowy. Raport ten wyświetla backlinki z najwyższym wskaźnikiem ACRank, które powinny być najbardziej znaczące dla analizowanej domeny lub adresu URL. Dostępnych jest wiele filtrów, które aktualizują wyniki w czasie rzeczywistym, co oznacza, że dzięki kilku kliknięciom istnieje możliwość sprawdzenia proporcji linków z obrazów, które linki zostały przekierowane itp. Narzędzie to umożliwia filtrowanie po słowie kluczowym, zarówno w źródłowym adresie URL, jak i w anchor text.

Ponieważ istnieje możliwość wygenerowania raportu zaawansowanego w celu usunięcia pewnych znaczników (takich jak: tekst zastępczy, linki NoFollow lub wykryte), wszystkie pola, które nie są wymagane do włączenia filtra, zostaną wyłączone. W celu włączenia opcji filtrowania w tych polach należy wygenerować raport zaawansowany za pomocą strony opcji dla tego raportu.

Anchor

Raport dotyczący anchor textu dotyczy anchor textu występującego w backlinkach. Najbardziej popularne anchor texty są wybierane, a następnie gromadzone. Dla każdego zapytania o „anchor text” zostanie utworzona lista Backlinków, domen i Referring IP, wraz z „Rozkładem ACRank” – wskazaniem ważności naszego algorytmu ACRank oceniającego strony linkujące do danej domeny.

Dla wygody użytkownika zapewniamy linki do wyszukiwarek w celu umożliwienia porównania naszych wyników z zewnętrznymi źródłami.

Kliknięcie frazy „Anchor text” przeniesie użytkownika do ekranu przedstawiającego najwyżej oceniane domeny linkujące do tej frazy. Istnieje możliwość przełączenia widoku na widok backlinków poprzez wyłączenie grupowania domen za pomocą odpowiedniego linku.

Adresy URL domen

Raport dotyczący „adresów URL domen” jest aktywny na poziomach domen i subdomen i zawiera on linki na danej stronie o najwyższym wskaźniku ACRank – dotyczy stron, które nasze systemy zaproponowały jako strony posiadające najwięcej backlinków.

Kliknięcie adresu URL spowoduje przeniesienie do raportu zawierającego backlinki domen dla tego adresu.

Raport dotyczący backlinków domen dla danego adresu URL jest wstępnie pogrupowany wg domen – opcja ta jest ograniczona do jednego backlinku dla danej domeny. Funkcja to może być włączana i wyłączana kliknięciem w link grupowania domen na górze strony.

Referring domain

Raport „referring domain” zawiera domeny linkujące do tematu danego raportu wraz z adresem URL, który naszym zdaniem zapewnia najlepszy backlink.

Kliknięcie domeny przeniesie użytkownika do listy backlinków z tej domeny, wyświetlając datę pierwszego wyszukania linku przez nasze roboty indeksujące, anchor textu linku oraz docelowy adres URL.

Referring IP

Raport „Referring IP” zawiera listę wszystkich adresów IP dotyczące tematu raportu.

Raport ma trzy poziomy – kliknięcie adresu IP spowoduje wyświetlenie referring domain dla danego IP, a kliknięcie jednej z domen na tym ekranie spowoduje przejście w dół do adresów URL linkujących do tej domeny.

Podsieci

Raport „Podsieci” działa w taki sam sposób, jak raport „Referring IP”, ale zamiast Referring IP raport ten pokazuje, które podsieci klasy C zawierają domeny linkujące do tematu danego raportu.

Odwołujące się domeny TLD

Ekran „Odwołujące się domeny TLD” zawiera zgromadzoną statystykę wg domen najwyższego poziomu (zarówno „długie”, jak i „krótkie” domeny TLD, np. co.uk i .com) dla danego raportu.

Opcje analizy i dokumenty do pobrania

Po przedstawieniu różnych raportów składających się na raport zaawansowany przejdźmy teraz do prezentacji następnych dwóch opcji znajdujących się w górnym wierszu zakładek: „Pobierz backlinki” i „Opcje analizy raportu”.


Pobierz backlinki

Czasami nie ma nic lepszego niż uzyskanie dostępu do zestawu danych nieprzetworzonych. Na ekranie Pobierz backlinki można tego dokonać – umożliwia on pobranie informacji ze strony internetowej do użytkownika.

Po utworzeniu plik będzie dostępny do pobrania na ekranie „Dokumenty do pobrania

Download Backlinks

Download all referring domains

Download all anchor text

Filter backlinks to download

Opcje analizy raportu

Po utworzeniu Majestic dokonuje wielu założeń dotyczących miejsca umieszczenia danych w ramach raportu zaawansowanego. Użytkownik ma możliwość przejrzenia oraz zmiany tych ustawień na ekranie „Opcje analizy raportu”

Po zaktualizowaniu ekranu za pomocą tych ustawień zostanie wygenerowany raport na podstawie ostatniej kopii danych zawartych w indeksie.

Należy pamiętać, że zmiana ustawień na tym ekranie może znacząco wpłynąć na dane zawarte w raporcie.

Opcje analizy raportu

Tworzenie raportu zaawansowanego.

Aby utworzyć raport, użytkownik musi być subskrybentem oraz musi być zalogowany do swojego konta.

Po zalogowaniu się użytkownik ma możliwość utworzenia raportu na dwa sposoby:

  • Otwierając ekran „Moje raporty” i wprowadzając w polu „Analizuj nową stronę internetową” domenę, subdomenę lub adres URL.
  • Klikając ikonę „Utwórz raport” () w wyszukiwarce backlinków.

Oba te linki przekierują użytkownika do ekranu „Utwórz raport”:

W przypadku raportów zaawansowanych dostępne są dwie usługi związane z tym procesem – usługa raportów zaawansowanych, która obejmuje określoną liczbę raportów zaawansowanych, jakie można utworzyć w ramach danego planu subskrypcji (zazwyczaj jest to okres miesiąca), oraz „Maks. liczba backlinków możliwych do przeanalizowania”. Dostępność tych usług zależy od planu subskrypcji, dlatego też użytkownik musi zakupić plan obejmujący wymagany zakres umożliwiający przeanalizowanie interesujących go stron internetowych. Istnieje możliwość użycia narzędzia Bulk Backlink Checker w celu sprawdzenia tego zakresu przed wybraniem planu subskrypcji – wystarczy wprowadzić dane czterech lub pięciu stron internetowych firm konkurencyjnych (lub liczbę stron do przeanalizowania w miesiącu), aby otrzymać szacunkową liczbę wymaganych analiz backlinków.

Read more on Advanced Reports

You should now understand what an Advanced Report is, and how to create one. In order to get the best out of our system we recommend keeping up-to-date on our blog - we regularly run articles on how to get the most out of Majestic.

Finding Affiliates Using Majestic

In this post, Dixon shows how to use Advanced Reports to attempt to track down the affiliates of a competitor.

iPad Competition Winner and Highly commended

Weip, of weip.net - an internet marketing blog, won an iPad for his suggestion of using Majestic Advanced Reports and Google Spreadsheets to Create a World Link Map.